Tüm malın ve mülkün sahibi Allah'tır. İnsan malın sahibi değildir, bekçisidir .