İman etmeyenlerin ve münafıkların mantık bozuklukları Kuran'da detaylı olarak anlatılır. Mümin, bu yüzden, bunlarla karşılaştığında şaşırmaz .