Allah müşriklerin pis olduklarını söylüyor. Bu, sadece manevi değil fiziki de bir pislik. Evleri, kendileri, bakışları, hayatları pis oluyor .