İman, şeytanın vesvesesine karşı, şek ve şüphelere karşı direnmenin adıdır. Şüphe sürekli gelecek Müslüman her defasında onu yenecek .