Ağzından öfke dökülen, kaba ve karaktersiz insanlara bağnaz denir. Bir kısmı cehaletten yapar ama bir kısmı insan görünümünde şeytandır .