Alay ettikleri her şey başlarına gelecek. İslamla alay ediyorlar, İslam ahlakı hakim olacak. Mehdiyetle alay ediyorlar, Mehdi'yi görecekler .