Müşrikler çirkinlik yaparken bunu Allah için yaptıklarını iddia ederler. İslam'ı kalleşce bir ruhla değerlendirirler .