وصل شد ولی احتمالن باید یه هووک برای خودم یه جایی راه بیاندازم.
یعنی تحریم کاری کرده که اصلن به ذهنم هم خطور نکرد که ممکنه طرف اکانت داشته باشه اونجا و محدودیتی در تعداد درخواست‌ها نباشه! ‎· رفیع