من اصراری ندارم، نداشتم و میدونی که نخواهم داشت.

2015-2016 Mokum.place