ولی هر وقت هر کسی عکسی از خودش گذاشت، حتمن لایک کنین، حتی اگر زشت بود، حتی اگر فیلان.
چیرا؟ ‎· آیــــه!