بابا به سنت آقاجون، هر سال عید بنفشه میگرفت، دور باغچه‌ها میکاشت.

2015-2016 Mokum.place