داشتم فکر میکردم، سرطانی پرستار میخواد چه کار؟
چرا نخواد؟ ‎· آیــــه!
وااا ديگه مريضي از اين بدتر البته بعد از ايدز ‎· هانا
منظور ترمیناله، آدمِ مردنی. ‎· رفیع
همه ادم ها ، آدم مردنی هستن و ادم مردنی هم تا نمرده، نیاز به مراقبت داره دیگه ... هرکی اند استیج شد که نمی ذارنش سر کوچه رفتگر ببره ‎· Selma