آقا این طاقچه برای ابوذر نوری خودمونه ها.
تو فرفر چیزهایی میگفت همین بود؟ ‎· hachure
آره، من قرار بود کتاب بدم بهشون، گوشیم شکست شماره ش از دسترسم خارج شده ندارم الان. ‎· alimgn