یا این که گرانت تنها بازیگری بود که در تاریخ فیلم‌های هیچکاک اجازه داشت خودش دیالوگ‌هاش رو هرجور دوست داره تغییر بده.