بعضی وقت‌ها واقعیت میشینه روی سینه‌ت، تا میخوری میزنه!
بله مثل این پرایوت ها که ساب کردی ‎· Makhmal