حالا هر تعریفی از رسانه هم که داشته باشیم، بالاخره مخاطب یه حداقلی از حق رو توی این رابطه داره!
اصول ارائه‌ی محتوا رو اما رسانه تعریف میکنه و شخص مختاره اون رسانه رو بپذیره یا نه. ‎- شاپور
نه، اصلن، کاملن برعکس. ‎- رفیع
تو داری اشتباه میکنی، چون با من مخالفی :). ‎- شاپور
من با تو هیچ مخالفتی ندارم. ‎- رفیع