Avatar for geminorum
خودم رو نگه داشتم و از تو خبری نگرفتم. خبر داشت، میدونم که ازت خبر داشت. امروز خیلی سخت بود.
Comment
:) ‎· نیالا
Comment
چرا اون روز نیامدی؟ منتظرت بودم. خبر گرفته بودم و می دانستم نمی آیی. با این حال رفتم و منتظر ماندم. سخت بود. خیلی سخت. انتظاری که می دانی نتیجه ای ندارد. اسمایلی آزار کم آزار ترین موجود جهان یعنی رفیع. می خوام از این به بعد برات مینمال های بی سر و ته بنویسم :)) ‎· رباب
Comment
ها، استقبال میکنم. :) ‎· رفیع
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place