اینجا که میتونم غر بزنم، طرف لید نوشته برای مطلب بازنشری که فلان موسسه نابینایان رو هپلی هپو کردن. بعد بجای نابینایان، نوشته ناشنوایان.
واقعن نمیدونم توی چه دسته‌ای این نوع بلاهت رو طبقه‌بندی کنم! ‎· رفیع
یعنی جز لجن پراکنی نسبت به هر چیزی که داخل ایران اتفاق میافته، کار دیگه ای بلد نیستند. ‎· رفیع