اومدم یه جمله نقل قول کنم، دیدم پی نوشت تهدید به پی‌گیری قضایی کرده.