چطور بود، ترکیب دنیرو و هت اوی خوب بود؟ ‎· SaeedTheGiraffe ?
من دوستش داشتم ‎· يانا
@saeedgreen: خوب نبود، به نسبت فیلم‌های دیگه میرز. ترکیب اون دوتا هم یه جوری بود، دنیرو که رسمن داشت کاراکتر یه زن جاافتاده دنیادیده رو امتحان میکرد، هتاوی هم هی میخواست جلوی غول دنیرو خوب بازی کنه. ‎· رفیع
@nargesv: برای من ترسناک بود، چون اگر زندگی درست پیش میرفت، من باید یه آدمی مثل جولز میشدم. ‎· رفیع