قصهٔ کردِ حسینِ شبستری
چی بوده که میگن؟ ‎- Sanach
میگن، برای من قصه حسین کرد شبستری تعریف نکن. کنایه از طولانی بودن مقدمه حرفه. یعنی بهونه نیار برو سر اصل مطلب. ‎- رفیع