قصهٔ کردِ حسینِ شبستری
چی بوده که میگن؟ ‎· Sanach
میگن، برای من قصه حسین کرد شبستری تعریف نکن. کنایه از طولانی بودن مقدمه حرفه. یعنی بهونه نیار برو سر اصل مطلب. ‎· رفیع