بثه دیگه، بیش فعالی آنلاین بسه دیگه، پسرم!
رفیع،برو معتاد شو :))) ‎· کلاغ کوچیکه
آره، قراره برم سیغاری بشم. :)) ‎· رفیع
@geminorum: سیغار یا سیغاری؟ :دی ‎· کلاغ کوچیکه