رفتم برای عنوان، فلان کلمه سخت رو کپی کردم که اسپلش اشتباه نشه، بعد کلمه راحت بعدیش رو اشتباه نوشتم! ادیت هم نداره.
hala rah nadare fixesh koni? ‎- نیالا
نه دیگه، امکان برای ویرایش همه چیز داره، غیر از عنوان. ‎- رفیع