Avatar for geminorum
ولی به نظرم، آدم‌ها نسبت به مشارکتی که در توهمات دوستانشون دارند، مسؤولند.
Comment
اگر هم خودشون دامن بزنند، که دیگه بدتر. ‎· رفیع
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place