به قول اون نقد بعد «دشمن‌ها»، «فروتنی» ویژگی شخصی نوشته‌های آقامون چخوفه.