ما خودمون سر و صدا نداریم، اسپیکرهامون چرا.
نامبرده عادت داشت خودش را جمع ببندد. ‎- رفیع
@geminorum: ما هم خودمون نداریم اما مهمون هامون که بیان چرا ‎- آیــــه!
حالا حتمن باید مهمون‌هاتون رو به رخ آدم بکشین؟! ‎- رفیع
@geminorum: شما اسپیکرت رو به رخ می کشی ما چیزی میگیم؟ تازه شاید بقیه ندونن وقتی میگی اسپیکر منظورت دقیقا چیه ولی ما که میدونیم ‎- آیــــه!
نه من از شما میپرسم، اسپیکر رو پیل میدی میخری، مهمون رو میشه پیل بدی بخری؟! ‎- رفیع
@geminorum: همون پیل رو هم نمیخواد، شما لب تر کن ببین چند نفر با میل و علاقه میان، تازه حاضرن دسر رو هم خودشون بیارن ‎- آیــــه!