نمیخوام برم توییتر، میخوام وقتم رو اینجا تلف کنم.
وقتی که از تلف کردن آن لذت میبری وقت تلف شده نیست! به قول عمو راسل ‎· رفیع