چرا باید فلانی، همون فلانی، همین حالا، دقیقن همین حالا اسمس بزنه؟ چرا تو نه؟
زیاد پیش میاد... عادی میشه کم کم... ‎- zYa-Bushehr
نه اتفاقن، اصلن اتفاقن. ‎- رفیع