چرا باید فلانی، همون فلانی، همین حالا، دقیقن همین حالا اسمس بزنه؟ چرا تو نه؟
زیاد پیش میاد... عادی میشه کم کم... ‎· zYa-Bushehr
نه اتفاقن، اصلن اتفاقن. ‎· رفیع