میگه الان توی خیابون دیدمت. چرا من شما رو توی خیابون نمیبینم؟