خونه‌شون؟ خونه‌شون اون طرف شهر بود. بعضی چیزها رو هرچقدر هم تلاش کنم نمیتونم فراموش کنم.

2015-2016 Mokum.place