Avatar for geminorum
براهیمی یه کتاب داشت، «نوشتن با تنفس آغاز میشود» برای نویسندگی خلاق، من؟ من برای زنده موندن.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place