یکی از دلایلی که هوا اینقدر سرده اینه که، خب بخاری خاموشه.