حواست نیست …
وای بر تو اگر برم توییتر ببینم نوشتی "حواست نیست" :)))) ‎- رباب
بابا چیزی نمیاد از اونجا، این چارتا رو هم … :)) ‎- رفیع