به انگلیسی بگم اون نمیفهمه، به فارسی میگم شما متوجه نمیشید.
به هر دو زبان بگو ‎· بهنام
پرتغالی بگو ‎· Makhmal
خود حرف موضوعیت نداره الان، پرسپکتیو فارسی و انگلیسیش فرق داره. یعنی بیشتر پرسپکتیو از منی که دارم حرف میزنم. ‎· رفیع
نمیخوام بگم «شناخت»، ها همون منظر بهتره. ‎· رفیع