به انگلیسی بگم اون نمیفهمه، به فارسی میگم شما متوجه نمیشید.
به هر دو زبان بگو ‎- بهنام
پرتغالی بگو ‎- Makhmal
خود حرف موضوعیت نداره الان، پرسپکتیو فارسی و انگلیسیش فرق داره. یعنی بیشتر پرسپکتیو از منی که دارم حرف میزنم. ‎- رفیع
نمیخوام بگم «شناخت»، ها همون منظر بهتره. ‎- رفیع