یعنی کامنت من رو پاک کرد؟
به نظرتون چه واکنشی نشون بدم؟ ‎· رفیع
کامنت شو پاک کن ‎· اویس
بلاک، ریپورت اند بای // بعد هم دیلیت اکانت ‎· رهــــــــرو™