اون‌طرف (در موضوع ردکارپت وطنی)‌ یکی گفته شما میمون‌ها چرا دارین راجع به طاووس صحبت میکنین؟
میخواستم بگم خب شما جزء کدوم دسته از حیوانات هستین؟ ‎· رفیع
ما زرافه ایم ‎· SaeedTheGiraffe ?