به فلانی گفتم، با تمام پیچیدگی زندگانی‌ام.، اگر قرار بود معیار مشخص کنم، یکی از معیارهام کلیر الیزابت‌تاون بود.
گفتم عه اینکه کریستن دانسته، من کجا دیده م اینو :)))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
جالبیش اینه که فکر کنم این تنها فیلم کمرون کروعه که از نظر مالی موفق نبوده ‎· SaeedTheGiraffe ?