پیشاپیش، سال نوی شما مبارک
سال نو شما هم مبارک ‎· adomide
عیدی بده ‎· نآمیرآツ
عیدی مبارک ‎· سو:دی
زیادی پیش نیس؟! ‎· شمیم یاس
@sooooodi: عیدی من یادت نره :))) ‎· adomide
@adomide: چی بپوشیم؟ ‎· سو:دی
@sooooodi: دکلته قرمزه ‎· adomide
@adomide: تم عیده؟:)) ‎· سو:دی
@sooooodi: شک نکن :))) فید ملت به فنا دادیم الان میاد دعوامون میکنه ‎· adomide
بر شما نیز مبارک ‎· جولیا پندلتون
هنوز تولد من نشده عید شد ؟ سال به سال قربون پارسال ‎· رهــــــــرو™