ما توییت و فید هوایی نداریم، همشون لیترال و مستقیمه!
لیترال؟ ‎· آیــــه!
هوایی چیه؟ ‎· Sanach
@sanach شما متاهل شدی یادنگیری بهتره :)) ‎· alifkr
@aye: فید زدم، لینک رو ببینید. الان من دارم لیترال با سوال شما برخورد میکنم. ‎· رفیع
@sanach: یعنی مشخص نباشه که مخاطب کیه، کنایه از این داره که حرف رو هوا بندازی تا صاحبش برداره. ‎· رفیع
علی فکر این چه طرز اطلاعات دادن؟:)) ‎· Sanach
رفیع ممنون. همون دوان دوانه:)) ‎· Sanach