ما توییت و فید هوایی نداریم، همشون لیترال و مستقیمه!
لیترال؟ ‎- آیــــه!
هوایی چیه؟ ‎- Sanach
@sanach شما متاهل شدی یادنگیری بهتره :)) ‎- alifkr
@aye: فید زدم، لینک رو ببینید. الان من دارم لیترال با سوال شما برخورد میکنم. ‎- رفیع
@sanach: یعنی مشخص نباشه که مخاطب کیه، کنایه از این داره که حرف رو هوا بندازی تا صاحبش برداره. ‎- رفیع
علی فکر این چه طرز اطلاعات دادن؟:)) ‎- Sanach
رفیع ممنون. همون دوان دوانه:)) ‎- Sanach