حالا که نون‌ها تموم شده هوس املت کردم. ببین کارادا!