ولی وحشی‌ترین‌ها همه رامِ مرگ میشن.
راک فلر هنوز نشده، شیش تا عمل ترنسپلنت قلب هم داشته :)) ‎· SaeedTheGiraffe ?