آدم حرص میخوره از این که تکنولوژی شده بستر بلاهت، برای کسانی که نمیدونن عقده شون رو چه جوری خالی کنن.