«یکی از درگیری‌های مبتلابه در تاریخ‌نگاری این است که کسانی با انگیزه‌های ایدئولوژیک یا حتی با انگیزه‌ی قدرت‌نمایی زبانی می‌کوشند …