Avatar for geminorum
… یک واقعه‌ی تاریخی را تغییر بدهند.» «بحث این متن استفاده از ابزار صرف ادبیات و زبان، درآمیختن روایت تاریخی با شیوه‌های نثر و انشانویسی …
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place