Avatar for geminorum
… و داستان‌سرایی صرف، و نهایتاً تلاش برای تغییر داده‌های تاریخی یا آفریدن داده‌هایی تاریخی‌نما است.» https://t.co/HzW0TtdJff
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place