از عوارض درام اینه که سریع دیالوگ رو میرسونی به پانچ‌لاین، تا طرف فرصت خب که چی نداشته باشه. تا مکالمه ادامه پیدا کنه، چون ایستایی یعنی مرگ.