آره دیگه، میرسی به اون‌جایی که دیگه هیچ کسی به حرفت گوش نمیده. حتی خودت به خودت میگی برو بابا!
برو بابا :دی ‎· آمیرزو
هل نده، دارم میرم. ‎· رفیع
شیرازیا میگن برو عامو :دی ‎· آمیرزو