یعنی به نظرتون، میزبان موکوم الان به الکسی ایمیل میزنه که این میزان منابعی که شما مصرف میکنین، شرعن درست نیست؟!