برگمان بد تا کرده بود باهاش، فکر میکردم مزخرف میگه. حالا مرده ولی، چه فرقی میکنه؟
چی می‌گی تو؟ من اصلا نمی‌فهمم ‎· Makhmal
با کی بد تا کرده بود؟ عشق ِ عشقم وودیه ‎· SaeedTheGiraffe ?
برگمان؟! ‎· Sanach
وودی آلن که از اون هم بدتر. ‎· رفیع
آها، خب دست خودشون نیست باس حرفشونو بزنن دیگه ‎· SaeedTheGiraffe ?
اینگمار برگمان، نه اینگرید. @sanach ‎· رفیع
@saeedgreen: کثافت‌کاری‌های آلن هنوز هم ادامه داره. ‎· رفیع