برگمان بد تا کرده بود باهاش، فکر میکردم مزخرف میگه. حالا مرده ولی، چه فرقی میکنه؟
چی می‌گی تو؟ من اصلا نمی‌فهمم ‎- Makhmal
با کی بد تا کرده بود؟ عشق ِ عشقم وودیه ‎- SaeedTheGiraffe ?
برگمان؟! ‎- Sanach
وودی آلن که از اون هم بدتر. ‎- رفیع
آها، خب دست خودشون نیست باس حرفشونو بزنن دیگه ‎- SaeedTheGiraffe ?
اینگمار برگمان، نه اینگرید. @sanach ‎- رفیع
@saeedgreen: کثافت‌کاری‌های آلن هنوز هم ادامه داره. ‎- رفیع