کاش یاد میگرفتید هر سوال مستقیمی رو نباید پرسید.
:| ‎· Makhmal